0 to 239
240 to 319
320 to 479
480 to 599
600 to 799
800 to 1023
1024 to 1199
1200 and higher
WAK ODI

Softwarový nástroj, který slouží k poskytování informací, důležitých v rozhodovacích procesech krizových manažerů.

× Systém byl spolufinancován v rámci Programu bezpečnostního výzkumu České republiky BV II/2 – VS. Úplný název projektu je Návrh a implementace technik a procesů pro podporu rozhodování krizových manažerů s využitím metod kvantitativního managementu a distribuované datové základny.
Schéma Řešení pro krizové manažery

Vědět, na koho se obrátit

Mít ty správné kontakty se vyplatí

KATALOG SUBJEKTŮ

Základní
identifikace subjektů
Definice
koordinačních orgánů
Vymezení činností,
pravomocí
Evidence
dodavatelů
Funkční pozice
a obsazení
Katalog subjektů je určen k vytvoření obecné typové evidence subjektů krizového řízení včetně specifikace obecné odpovědnosti a dále za účelem vytváření vazeb jednotlivých informací k těmto subjektům.

 


 

Hodnoty katalogu subjektů mohou být využívány v následujících oblastech aplikace:

 

Informační centrum – jako subjekty informací.

Spojením subjektů nebo jejich koordinačních orgánů s informací vznikne vazba, která rozšiřuje možnosti multikriteriálního vyhledávání informací. Tato vazba umožňuje vyhledávání informací majících vztah k danému subjektu nebo koordinačnímu orgánu.

 

Scénáře – jako účastníci cvičení

 

Katalog organizací – jako šablona pro vytvoření organizační struktury reálných organizací.

Chcete získat podrobnější informace, rádi vám poradíme. Kontaktujte nás

Home Zpět na úvodní stránku

Všechno pod jednou střechou

Informace spojují

INFORMAČNÍ CENTRUM

Evidence užitečných informacíHierarchická struktura informacíZatřídění informací do uživatelských kategoriíNastavení vlastností
Vazby na internetové odkazy a dokumentyVazby na subjekty krizového řízeníInformační centrum je oblast aplikace, která obsahuje formuláře a funkce umožňující základní evidenci informací užitečných v krizovém řízení a jejich zatřídění do hierarchické struktury. Vytvoření vazeb na subjekty krizového řízení, uživatelské kategorie a definované vlastnosti včetně vazeb na internetové odkazy a elektronické dokumenty umožňuje následně multikriteriální vyhledávání.

 

Hodnoty z katalogu vhodně odfiltrované, setříděné a seskupené tvoří datovou náplň v panelu manažera.

 

Informace zařazené do typu opatření pro cvičení jsou rovněž používány při provádění virtuálních cvičení

Chcete získat podrobnější informace, rádi vám poradíme. Kontaktujte nás

Home Zpět na úvodní stránku

Přehledné návody co-kdo-kdy-kde

Kdo se ptá, ten se dozví

PANEL MANAŽERA

Předefinované dotazy a záložkyPanel výsledků
Multikriteriální tvorba dotazůNástroje pro správu externích informacíPanel manažera je oblast aplikace, která obsahuje soubory specificky zaměřených informací, které jsou prezentovány na základě cíleně připravených dotazů z dat evidovaných v katalogu Informačního centra nebo z dat dostupných v rámci elektronických médií. Dále tato oblast obsahuje nástroje umožňující konfiguraci těchto dotazů. Vhodným definováním vyhledávacích podmínek (typ, kategorie, vlastnost apod.) si lze zobrazit informace dané problematiky.

 

Součástí panelu manažera je také sekce Záložky, která obsahuje užitečné odkazy na doplňující informace, které jsou reprezentovány internetovou adresou nebo dokumentem uloženým v elektronické podobě v databázi.

Chcete získat podrobnější informace, rádi vám poradíme. Kontaktujte nás

Home Zpět na úvodní stránku

Rizika, prevence, řešení

Máme tu situaci!

SCÉNÁŘE

Základní charakteristika fiktivní krizové situaceLokality - definice míst a jejich aktiv ohrožených hrozbouÚčastníci - definice účastníků cvičení
Rozehra - definice vlastností hrozby
Zdroje – vymezení zdrojů dostupných v rámci cvičeníScénáře a cvičení umožňují formou virtuálních cvičení provádět praktický trénink rozhodování krizových manažerů. Scénáře, které jsou základem pro virtuální cvičení, obsahují charakteristiku fiktivní krizové situace, definice ohrožených lokalit a parametrů hrozeb. Dále poskytují přehled dostupných zdrojů pro realizaci opatření a definici účastníků cvičení.

Chcete získat podrobnější informace, rádi vám poradíme. Kontaktujte nás

Home Zpět na úvodní stránku

Těžko na cvičišti, lehko na bojišti

Prověřte vaše schopnosti

CVIČENÍ

Generování průběhu hrozby
Monitorování průběhu hrozby v ohrožených lokalitáchAplikace opatření k ochraně jednotlivých aktiv ohrožených lokalit


Matice rizik jednotlivých aktiv
Virtuální cvičení slouží k prověřování schopností krizových manažerů při mimořádných událostech.

Každé cvičení se odvíjí dle vybraného scénáře. Průběh cvičení lze sledovat na přehledných formulářích. Zobrazované údaje se vztahují k aktuálnímu nebo v historii zvolenému časovému kroku hodnoty stavu hrozby a hodnoty stavu aktiv.

Formulář dále obsahuje přehled opatření, která byla v daném kroku aplikována s možností přidat nové opatření.

Chcete získat podrobnější informace, rádi vám poradíme. Kontaktujte nás

Home Zpět na úvodní stránku

Provoz aplikace

Na čem to jede

Požadavky na operační systém

Systém DIPS byl implementován jako spustitelná aplikace pro operační systém Windows. Pro svůj provoz vyžaduje operační systém Windows ve verzi 7 a vyšší. K provozu vyžaduje instalované prostředí .NET Framework ve verzi 4.

DIPS je samostatně spustitelná aplikace v prostředí operačního systému Windows. Pro svůj provoz vyžaduje operační systém Windows ve verzi 7 a vyšší, včetně prostředí .NET Framework ve verzi 4.

Pro ukládání dat aplikace využívá databázový stroj MS SQL Server ve verzi 2008 a vyšší. Jako SQL server postačuje i edice Express.

Hardwarové požadavky

Hardwarové požadavky aplikace odpovídají požadavkům operačního systému, ve kterém je provozován. Aplikace nemá extrémní nároky na paměť ani na procesorový výkon. V případě rozsáhlé databáze je zapotřebí vyhradit odpovídající zdroje pro SQL server.

Chcete získat podrobnější informace, rádi vám poradíme. Kontaktujte nás

Home Zpět na úvodní stránku

Máte něco na srdci?

Neváhejte, kontaktujte nás.